Czy zajmuje się doradca finansowy?

Czy zajmuje się doradca finansowy?

Jak wiadomo powszechnie istnieje zawód doradcy finansowego. Pytaniem jest czym taka osoba zajmuje się na co dzień. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej na temat pośrednictwa finansowego osoba wykonująca zawód doradcy finansowego powinna głównie przekazywać klientowi merytoryczną wiedzę dotyczącą ochrony jego majątku.

Doradca finansowy powinien wykazywać się wszechstronnym wykształceniem, gdzie wiedza ukierunkowana byłaby na ochronę majątku i bezpieczeństwo finansowe klienta. Doradca finansowy opiera swoją pracę na analizie potrzeb wskazanego klienta, doborze właściwych produktów do realizacji celów finansowych. Doradca finansowy swoimi opiniami i działaniami powinien zapewnić klientowi płynność finansową oraz przygotować klienta do skorzystania z usług konkretnej instytucji finansowej. Dobrym przykładem jest tutaj doradca finansowy Tomasz Wostal.

Przede wszystkim nie można identyfikować doradcy finansowego z pośrednikiem finansowym. Kontakt z doradcą finansowym powinien być oparty na całościowym wywiadzie, który określi potrzeby i oczekiwania klienta dotyczące inwestowania zgromadzonych funduszy, zabezpieczenia klienta i jego rodziny czy przedstawi oczekiwania dotyczące przyszłej emerytury.

Po poznaniu i spisaniu celów finansowych klienta doradca finansowy powinien na piśmie przedstawić plan finansowy, gdzie uwzględni wszystkie przedstawione wymagania oraz sposób ich osiągnięcia. Doradca finansowy może monitorować wykonanie swojego planu, natomiast klient samodzielnie powinien zakupić zasugerowane produkty finansowe u specjalistów takich jak doradcy ubezpieczeniowi czy kredytowi.

Doradca finansowy powinien przekazać klientowi swoją fachowa wiedzę w taki sposób, aby mógł on samodzielnie dokonać wyboru produktu dostępnego na rynku. Kontakt z klientem utrzymywany przez doradcę finansowego pozwoli na weryfikację założeń sporządzonego planu jak i ewentualną modyfikację.

Przede wszystkim skorzystanie z usług doradcy finansowego pozwoli na zaoszczędzenie czasu(przykładowo doradca dokładnie obliczy zdolność kredytową w 22 bankach i wskaże możliwą wysokość kredytu). dodatkowo wskaże najlepszy i najtańszy kredyt dostosowany do potrzeb klienta, Doradca finansowy pomoże również przy wypełnianiu dokumentów, a nawet pozałatwia formalności związane z kredytem.

Popyt na usługi doradcy finansowego są wywołane m.in poprzez dość restrykcyjne procedury udzielana kredytów. Doradcę finansowego znaleźć można w biurze doradztwa finansowego, w banku lub we własnym biurze. Doradca finansowy to dość wymagający zawód, gdzie konieczne są liczne prezentacje, konspekty, negocjacje, kontakt z pracownikami banków.

Share this post

Post Comment